Təsərrüfat əlcəyi qalın (fəhlə üçün)

0.70 AZN

Təsərrüfat əlcəyi M

3.00 AZN

Təsərrüfat əlcəyi qalın M Gilan

3.30 AZN

Təsərrüfat əlcəyi M TP751 Titiz

3.40 AZN

Təsərrüfat əlcəyi L TP751 Laleh

1.20 AZN

Təsərrüfat əlcəyi qalın M

1.20 AZN

fəhlələr, tibb işçiləri və digər məişət işlərində istifadə edilən əlcəklər.