Showing all 6 results

Separator FO20401 Forpus

0.71 

Separator N31 59231 Noki

6.30 

Separator FO20406 Forpus

3.90 

Separator FO20443 Forpus

1.40 

Separatorlar (ayırıcılar) yüksəkkeyfiyyətli polipropilendən hazırlanıb. Perforasiya edilmiş bu ayırıcılar müxtəlif növ qovluqlarda istifadə edilə bilər. Başlıq və 6 rəng.