Showing the single result

Sənədləri saxlamaq üçün qovluq. Rahat saxlama üçün sıxma mexanizmi ilə təchiz edilib.