No products were found matching your selection.

Müxtəlif məlumatları pano lövhələrə bərkitmək üçün istifadə edilir. İynə tipli metal ucluğu və rəngli plastik başlığı var.