Bez toz üçün PRC

7.50 

Bez toz üçün Polina

10.30 

Bez toz üçün 1х3 Silinca

1.20 

Bez toz üçün 1×3 Banat

3.30 

Bez yer təmizləmək üçün 60x80sm PRC

8.10 

Bez yer təmizləmək üçün Polina

10.30 

Süngər əlavəsi 40sm Arex

3.60 

Süngər əlavəsi 50sm Arex

3.80 

Süngər əlavəsi 60sm Arex

4.30 

Süngər əlavəsi 360 dərəcə BİG MOP Moptema

3.30 

Gündəlik məişətdə istifadə olunan bezlər.