Showing 1–48 of 93 results

Karandaş mexaniki 131253 GRIP2011 Faber-Castell

17.50 

Karandaş mexaniki 131287 GRIP2011 Faber-Castell

17.50 

Karandaş mexaniki 135500 TK-FİNE VARİO Faber-Castell Design

23.50 

Karandaş mexaniki 135700 TK-FİNE VARİO L Faber-Castell Design

23.50 

Karandaş mexaniki 136500 TK-FİNE 9715 Faber-Castell

8.20 

Karandaş mexaniki 136900 TK-FİNE 9719 Faber-Castell

8.20 

Karandaş mexaniki EZ10229 Eurozone

0.40 

Qrifel 120300 Faber-Castell

2.30 

Qrifel 120900 Faber-Castell

1.60 

Qrifel 0,5mm HB 120500 Faber-Castell

1.70 

Karandaş mexaniki hədiyyəlik 138350 СROСO Faber-Castell Design

108.60 

Karandaş mexaniki hədiyyəlik 137505 GREYBROWN Faber-Castell Design

94.80 

Karandaş mexaniki hədiyyəlik 138130 AMBITION Faber-Castell Design

86.40 

Karandaş mexaniki hədiyyəlik 137500 ONDORO Faber-Castell Design

80.00 

Karandaş mexaniki 132821 Faber-Castell

3.60 

Karandaş mexaniki 133709 Faber-Castell

2.00 

Karandaş mexaniki 134552 Faber-Castell

4.70 

Karandaş mexaniki 531512 Faber-Castell

2.30 

Karandaş dəsti 232799 APOLLO Faber-Castell

7.30 

Karandaş dəsti 232599 APOLLO Faber-Castell

7.30 

Karandaş mexaniki 133328 POLY MATİC Faber-Castell

8.10 

Karandaş mexaniki 133353 POLY MATİC Faber-Castell

8.10 

Karandaş mexaniki 133388 POLY MATİC Faber-Castell

8.10 

Karandaş mexaniki 531712 Faber-Castell

2.30 

Karandaş mexaniki 134551 GRİP Faber-Castell

7.70 

Karandaş mexaniki 131401 GRIP PLUS Faber-Castell

11.10 

Karandaş mexaniki 134521 GRİP Faber-Castell

7.70 

Karandaş mexaniki 0,7mm 134763 GRİP Faber-Castell

5.60 

Karandaş mexaniki 134799 GRİP Faber-Castell

5.60 

Karandaş mexaniki 130628 TK-FİNE Faber-Castell

6.80 

Karandaş mexaniki 130619 TK-FİİNE Faber-Castell

7.40 

Karandaş mexaniki 134752 GRİP Faber-Castell

4.70 

Karandaş mexaniki 131211 GRIP Faber-Castell

17.50 

Karandaş mexaniki 134726 GRIP Faber-Castell

4.70 

Karandaş mexaniki 134701 GRIP Faber-Castell

4.70 

Karandaş mexaniki 139500 TK 9500 Faber-Castell

20.00 

Karandaş mexaniki 133710 Faber-Castell

2.00 

Karandaş mexaniki 133610 Faber-Castell

2.00 

Karandaş mexaniki 137751 GRİP MATİC Faber-Castell

3.10 

Karandaş mexaniki 131247 GRİP2011 Faber-Castell

13.60 

Karandaş mexaniki 136700 Faber-Castell

8.20 

Karandaş mexaniki 232501 APOLLO ROSE Faber-Castell

6.20 

Karandaş mexaniki 232701 APOLLO ROSE Faber-Castell

6.20 

Karandaş mexaniki 134600 TK4600 Faber-Castell

19.00 

Karandaş mexaniki 131228 GRİP2011 Faber-Castell

13.60 

Karandaş mexaniki 132810 CLICK Faber-Castell

3.90 

Karandaş mexaniki 134721 GRİP Faber-Castell

5.60 

Karandaş mexaniki 232502 APOLLO Faber-Castell

6.20 

Almaniya istehsalı, Faber-Castell şirkəti. Yorulmadan yazmaq üçün erqonomik üçbucaqlı formaya malik olan mexaniki karandaşlar. Etibarlı bir tutma üçün yumşaq bir zonaya malikdir. Daxildə uzun formada pozan yerləşdirilib.